Changemaker's festival

Prvi Festival teritorijalne regeneracije u Vodnjanu - Dignano 

Što želimo napraviti?

 

Kroz "Changemaker's festival - festival teritorijalne regeneracije" u Vodnjanu - Dignano želimo potaknuti da se mišljenje svakog člana zajednice čuje, da lokalni problemi dobiju nove scenarije za rješavanje uz direktno sudjelovanje lokalnih dionika, vlasti i inozemnih stručnjaka! Želimo iskoristiti znanja i iskustva najboljih stručnjaka u svojim područjima i prikupiti inovativne i provedive ideje za razvoj teritorija! Želimo promicati znanje kao osnovu svake promjene, ali i proaktivnost i važnost svakog člana zajednice za postizanje pozitivnih promjena! Festival će uz razvojni dio biti obogaćen raznim sadržajima i edukacijama.

 

 

Koji je program festivala?

 

Tijekom 2021. godine, će se provoditi edukacije za unaprijeđenje specifičnih vještina, ali i opuštajući kulturni, gastro i eno sadržaji. U zajedničkom radu za razvoj zajednice i rješavanje lokalnih problema biti će uključeni aktivni građani, zaposlenici lokalne uprave, lokalni dionici i inozemni stručnjaci.  Međunarodni i nacionalni stručnjaci aktivni u području europskih fondova, kulturnog menadžmenta u turizmu, društvenom poduzetništvu i posebno poduzetništvu ruralnih žena dati će svoj doprinos teritorijalnoj regeneraciji.

Aktivnim uključivanjem građana, uz pomoć vodstva stručnjaka pokrenut će se procesi teritorijalne regeneracije kroz promišljanje scenarija za aktiviranje neiskorištenih resursa, uvođenjem proizvoda i usluga koji nedostaju, promovirati lokalni proizvodi, i pronaći način kako ponovno oživjeti teritorij sukladno potrebama lokalnog stanovništva.

 

Festivalom teritorijalne regeneracije, potiče se rješavanje gorućih problema teritorija koji pod hitno traže pozitivne promjene poput transparentnosti trošenja javnog novca, oživljavanje i uređenje starogradskih jezgri, razvoj različitih oblika turizma, saniranje ilegalnih deponija, poticanje poljoprivrednih djelatnosti, proizvodnje hrane, revitalizaciju stočarstva, uređenje gospodarskih zona, ulaganje u sadržaje turističke ponude te uvođenje društvenih i sportskih aktivnosti za mlade, djecu i starije. Kroz analizu postoječih i definiciju novih scenarija promjene stvaramo mjesto za inspiraciju inovatora iz regije i svijeta da daju svoj pečat u daljnjem razvoju područja.

Program festivala teritorijalne regeneracije bit će podijeljen u nekoliko faza tijekom 2021.godine. Evente i edukacije potražite na kalendaru.

 • 25 / 7 / 2021

  Prikupljanje inputa građana i ostalih dionika za potrebnim promjenama

 • 20 / 7 / 2021

  Poziv stručnjacima za rad na razvoju teritorija

 • 2 / 8 / 2021

  Odabir stručnjaka sukladno potrebama zajednice

 • 23-29 / 8 / 2021

  Dolazak stručnjaka i rad u radnim grupama s lokalnim dionicima

 • 20 / 9 / 2021

  Razrađeni scenariji za rješavanje lokalnih problema

Prvo je potrebno prikupiti potrebe podatke o području temeljem kratkog interaktivnog upitnika koji se može popuniti putem mobilnih uređaja. Interaktivni upitnici razrađeni su po pojedinim sektorima kako bi se dobili što konkretniji podaci o željenim promjenama. Ako živiš na području vodnjanštine i želiš pozitivnu promjenu u svojem mjestu, popuni upitnik i daj svoj doprinos unaprijeđenju.

Nakon prikupljenih podataka od članova lokalne zajednice, raspisuje se natječaj za prijavu stručnjaka koji će raditi na scenarijima razvoja vodnjanštine. Prijavljeni će stručnjaci, temeljem zadanih kriterija i svojeg znanja i motivacije biti odabrani oni koji najviše odgovaraju potrebama (stručnjaci mogu biti iz područja arhitekture, urbanisti, društveni poduzetnici, umjetnici, projektni developeri, ...)

 

Nakon odabira, u prvoj fazi, održat će se online sastanci sa svim stručnjacima gdje će biti podijeljeni podaci o potrebama lokalne zajednice. Stručnjaci će iz mjesta prebivališta moći započeti pripremati skice na kojima će se detaljnije raditi sa zajednicom.

Druga faza, obuhvaća dolazak stručnjaka u Vodnjan, gdje će zajedno s aktivnim građanima Vodnjana i vodnjanštine, zainteresiranim poduzetnicima, djelatnicima grada i županije, podijeljeni u radne grupe prema djelatnostima i interesima, sudjelovati u ko-kreiranju raznih scenarija za razvoj grada. Ovaj rad inovativan je u mnogočemu, a ponajviše u tome što svi lokani dionici mogu direktno sudjelovati u rješavanju ustaljenih i naslijeđenih problema (primjerice rješavanje problema divljih odlagališta otpada, oživljavanje starogradske jezgre, ...), ukazati na provedivosti i prepreke provedbe predloženih scenarija i projektnih ideja, a stručnjaci svojim iskustvom i znanjem u inovativnim rješenjima iz cijelog svijeta, mogu dati sasvim drugi pogled na mogućnosti koje se mogu lokalno iskoristiti, ali i ukazati na iskorištavanje resursa za koje lokalni dionici nisu uvidjeli priliku i način za iskorištavanje. Ova aktivnost provodit će kroz 7 dana njihovog boravka u Vodnjanu.

Treća faza, provest će se ponovno online i stručnjaci će finalizirati materijale koji su se definirali tijekom njihovog boravka u Vodnjanu i temeljem kooperacije sa svim relevantnim lokalnim dionicima. Donositelji odluka će tako dobiti konkretne smjernice i projektne ideje iskoristivosti lokalnih resursa (koje će biti i realne za provesti, a ne mrtvo slovo na papiru). Tijekom cijelog procesa rada sa stručnjacima, provodit će se promocija i tijek rada na razvoju teritorija te tako pokazati dobar primjer djelovanja u ostvarenju promjena te primjer dobre prakse za druga područja.

Zašto sudjelovati u Festivalu?

 

 • Grad Vodnjan-Dignano imat će direktne koristi u vidu dobivanja konkretnih, inovativnih smjernica i scenarija razvoja grada Vodnjana i vodnjanštine koje će biti odmah iskoristive jer će biti temeljene na realnim potrebama i revidirane od samih lokalnih dionika, što će dovesti do vidljivih promjena te biti primjer dobre prakse koji se može replicirati na druge lokalne (regionalne) zajednice; posljedično će implementacijom predloženih rješenja dovesti do razvoj i aktivacije lokalne zajednice te boljeg punjenja proračuna
 • Poduzetnici, međunarodne korporacije, OPG-ovci, obrtnici te trgovci na malo – promovirat će svoje proizvode za cijelo vrijeme trajanja festivala, moći će sudjelovati na ko-kreiranju razvoja poduzetništva grada kroz davanje inputa o potrebama, svojim prijedlozima i sudjelovanjem na radionicama sa nacionalnim i inozemnim stručnjacima u izradi inovativnih prijedloga regeneracije grada, moći će sudjelovati na besplatnim edukacijama za valorizaciju i promociju hrane i pića od lokalnih resursa. Posebno ističemo edukacije za žene poduzetnice u ruralnim područjima za koje smo razvili specijalizirani program edukacija.
 • Građani aktivisti koji će izravno sudjelovati u aktivnostima Festivala – aktivisti će sudjelovati u prikupljanju inputa od građana Grada i detektiranju njihovih potreba te prijedloga za unaprijeđenje grada, sudjelovati u radnim grupama sa nacionalnim i inozemnim stručnjacima, lokalnim autoritetima te ostalim relevantnim dionicima za ko-kreiranje aktivnosti i scenarija za razvoj grada; njihov entuzijazam i znanja moći će se realno sagledati i u suradnji sa inozemnim stručnjacima razraditi u provedive i kvalitetne ideje i scenarije
 • Građani općenito (umirovljenici, mlade obitelji, djeca) – kroz davanje vlastitog mišljenja i uputa o svojim potrebama te posljedično kroz rezultate nakon implementacije odabranih smjernica razvoja grada, imat će povećan sadržaj i društvene aktivnosti u gradu i poboljšane uvjete življenja

 

Tko se može uključiti u Festival?

Tko smo mi?

 

Međunarodni centar za razvoj (eng. International Development Centre) inicijator je pozitivnih promjena i djeluje s ciljem teritorijalnog, profesionalnog, poslovnog i osobnog razvoja kroz educiranje, informiranje, umrežavanje, suradnju i projektiranje. Kako bi Centar mogao ostvarivati svoje ciljeve, u rad Centra uključeni su lokalni i međunarodni partneri koji aktivno sudjeluju u njegovom razvoju: European Projects Association (Belgija), Out of the Box International (Belgija), Institute of Entrepreneurship Development (Grčka), European Academy for Education and Social Research (Irska), Sophia - Ustanova za obrazovanje odraslih (Hr), udruga Istarsko-Ekomuzej iz Vodnjana (Hr), Centar za istraživačko novinarstvo (Hr), Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje (Hr), udruga Visoki jablani (Hr), udruga Alternativa.

 

Centar je otvoren svim dionicima u razvojnim projektima na lokalnoj, regionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Korisnici Centra su: potencijalni, početnici i iskusni poduzetnici; nezaposleni - posebice ranjive skupine (mladi, žene, osobe s posebnim potrebama...); mladi; lokalna zajednica (djeca i odrasli); zaposlenici civilnog, privatnog i javnog sektora te donositelji odluka.

 

Što radimo?

 

 • Provodimo edukacije za mlade, djecu, iskusne i mlade poduzetnike, s posebnim naglaskom na marginalizirane skupine (nezaposlene mlade, nezaposlene majke, osobe s invaliditetom) na području profesionalnog, poslovnog i osobnog razvoja
 • Spajamo najbolje od EU, nacionalnog i regionalnog značaja i kroz projekte donosimo lokalnoj zajednici
 • Suradnjom s europskim i svjetskim insitucijama i stručnjacima, kreiramo edukacije za unaprijeđenje specifičnih znanja i vještina pojedinaca

 

Kroz projektne aktivnosti surađujemo s brojnim partnerima i podržavateljima:


Share On: